Tumulus, bergen van de eeuwigheid

~
>
Public

Ontdek de wereld van de tumuli in Musée L. Ontsluier de geheimen van deze eenvoudige, grasgroene heuvels en vernuftige steenconstructies. De mens bouwt al sinds de prehistorie monumenten op individuele of collectieve begraafplaatsen. Grafheuvels gaven aan wat iemands sociale status was en tot welke gemeenschap de overledene behoorde. Ze straalden prestige uit, bakenden grondgebieden af en wekten al van bij hun bouw afgunst op. Wat ze vandaag vooral opwekken, is wetenschappelijke interesse.

Voor wie en waarom werden deze structuren gebouwd ? Welke rijkdommen verbergen ze ? Waarom werden ze door Karel de Grote verketterd, wat is hun betekenis en welk bijgeloof hangt errond ? Grafheuvels vormen vandaag obstakels voor landbouwers en wegen, en laten als identiteitssymbolen en plaatsen van eeuwenoude tradities ook nu nog hun sporen achter op alle continenten.

Kom en leer er alles over in Musée L !

Partnerschap : UCLouvain / CRAN (Centre de recherches d’archéologie nationale), CSSA (Commission du sous-sol archéologique), AWaP (Agence wallonne du patrimoine), UCLouvain Culture

Montage : Julien Bayot / Guy Focant © SPW-AWaP