Een traject doorheen inventiviteit

De collecties van het museum zijn afkomstig van de professoren van de UCLouvain en van privéschenkers. Naast kunstwerken en natuurhistorische specimens vinden we hier archeologische en etnografische voorwerpen, maar ook machines en uitvindingen voor wetenschappelijke doeleinden.

Het traject door het museum is opgevat als een ontdekkingstocht van wat de mens ertoe aanzet om uitvindingen te doen. De bezoeker ontdekt de collecties in 5 impulsen, aan de hand van 5 thema's in 5 verschillende sferen :

  • Zich verwonderen : Het traject begint met een overvloed aan voorwerpen afkomstig uit alle collecties zonder enige waarneembare orde: een groot curiositeitenkabinet dat de ongelofelijke diversiteit van de wereld illustreert.
  • Zich vragen stellen : Na de verwondering komt het erop aan de wereld te begrijpen. In de  tweede stap wordt de passie van de onderzoekers getoond doorheen de geschiedenis van de UCLouvain (films, archieven, wetenschappelijke instrumenten ter ondersteuning).
  • Doorgeven : Rekenmachines (nooit voorheen getoond!), kostbare manuscripten, archeologische voorwerpen... De derde stap toont de instrumenten die de verspreiding van kennis mogelijk hebben gemaakt, met als thema "schrijven en rekenen".
  • Geroerd worden : De vierde en grootste ruimte is aan de ontmoeting met de kunst gewijd. De onder het thema "sporen en creaties" getoonde kunstwerken en -voorwerpen doorkruisen alle  culturen en tijdperken, van de oudheid tot de 20ste eeuw.
  • Beschouwen : Het traject wordt afgesloten met de blik van een liefhebber. Die van dokter Charles Delsemme, van wie de verzameling de bezoekers tot beschouwing uitnodigt.