Het Museum voor elk publiek

Waarde hechten aan een gemengd publiek is een van de permanente verbintenissen die het Museum aangaat. Het Museum ziet erop toe dat de toegang tot de ruimten wordt vergemakkelijkt en dat aangepaste hulpmiddelen voor het bezoek ter beschikking worden gesteld van bezoekers van elke leeftijd en ongeacht de beperkingen van eender welke handicap.

Ruimte voor een gezinspicknick, een auditorium, een seminariezaal, een bronnencentrum, een expertiselaboratorium, een restaurant met een prachtig uitzicht... de toekomstige ruimten van het museum beantwoorden aan het streven om een gastvrije "maison d’hôte" te worden. Met andere woorden, we willen van deze plaats een plek maken die openstaat voor studenten, onderzoekers, professoren, inwoners, scholen en tal van andere doelgroepen !