Staged Bodies

STAGED BODIES

~
>
Public

De weergave van het lichaam in de postmodernistische fotografie

STAGED BODIES focust op de diverse manieren waarop het lichaam wordt weergegeven in de kunstfotografie sinds 1970. In die tijd veranderde de kijk op het lichaam radicaal. Het werd niet langer beschouwd als een vaste en stabiele werkelijkheid, maar als een fluctuerend canvas om fundamentele kwesties inzake weergave, identiteit en de relatie tussen de geslachten ter discussie te stellen. Deze overgang van een natuurlijk en permanent lichaam naar een ideologisch bepaald en hermodelleerbaar lichaam uit zich in de fotografie door een afstandname van de documentaire benadering ten voordele van 'staged photography', een geënsceneerde fotografie, die niet beoogt de realiteit weer te geven, maar deze dramatiseert en fictionaliseert.

De tentoonstelling focust op drie thema's. Het eerste deel, 'Double staged', vertrekt van de veststelling dat achter een beeld altijd een ander beeld schuilgaat, zoals bij het droste-effect. De beelden in dit deel verwijzen dan ook naar andere weergaves, die ze zelf dus re-ensceneren. Deel twee, 'Performing gender', gaat uit van het idee dat gender geen natuurlijk feit is, maar een historisch en sociaal proces. Het derde deel, 'Between Bodies', plaatst vraagtekens bij het collectieve en sociale lichaam, met andere woorden het lichaam in interactie met andere lichamen. Musée L plaatst op die manier de fotografie in de schijnwerpers met een boeiende tentoonstelling die zowel op esthetisch vlak als qua actualiteit bijzonder relevant is.

Musée L plaatst op die manier de fotografie in de schijnwerpers met een boeiende tentoonstelling die zowel op esthetisch vlak als qua actualiteit bijzonder relevant is.

TENTOONGESTELDE KUNSTENAARS
Eleanor ANTIN, Victor BURGIN, Balthasar BURKHARD,
Lili DUJOURIE, Patrick FAIGENBAUM, Nan GOLDIN,
Michel JOURNIAC, Jürgen KLAUKE, Les KRIMS, Urs LÜTHI, Duane MICHALS, Shirin NESHAT, Luigi ONTANI, ORLAN, Martin PARR, Cindy SHERMAN, Hiroshi SUGIMOTO,
VALIE EXPORT, Jan VERCRUYSSE

Curator : Professeur Alexander Streitberger, UCLouvain (FIAL / INCAL)

Photo: LÜTHI Urs, Tell Me Who Stole Your Smile n°2,1974, Inv. 83.069, Collection IAC, Villeurbanne/Rhône-Alpes (France), photo Blaise Adilon / ©Urs Lüthi