Voorbeeldweergave Exposition Formes du Salut

Vormen van verlossing

>

De tijdelijke tentoonstelling ‘Vormen van de redding’ neemt de bezoekers mee achter de schermen van de restauratie van kunstwerken en laat ze oude religieuze praktijken ontdekken.

Musée L kreeg een aantal beeldhouw-werken in bewaring van de Koninklijke Schenking, afkomstig uit de priorij van Hertoginnedal. Het museum zal enkele van deze religieuze schilderijen en beeldhouwwerken tentoonstellen om zo de aandacht te vestigen op de indrukwekkende conservatie- en restauratiewerkzaamheden die het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) met de steun van het Fonds Baillet Latour heeft uitgevoerd.

Naast hun praktische nut, namelijk de redding, het voortbestaan en de overdracht van de werken aan de toekomstige generaties, bieden de technische ingrepen van de conservatoren ook de kans de gebruikswijzen en de geschiedenis van de werken te documenteren. Achter elk beeld schuilt immers een verhaal dat veel dieper gaat dan zijn statische uiterlijk doet vermoeden.

Het parcours van de tentoonstelling neemt de bezoeker mee op een ontdekkingsreis van de wijzigingen die deze werken in de loop van de eeuwen hebben ondergaan en de gevolgen ervan.

Door de werken in de context van het godsdienstige leven van de middeleeuwen en de moderne tijd te plaatsen, biedt de tentoonstelling een overzicht van de oude religieuze praktijken en onderzoekt ze tegelijk de plaats van de oude religieuze kunst binnen de hedendaagse musea.

--
Curators
Emmanuelle Mercier, doctor in de kunstgeschiedenis en conservator-restaurateur (KIK-IRPA)
Erika Rabelo, conservator-restaurateur (KIK-IRPA)
Matthieu Somon, postdoctoraal medewerker kunstgeschiedenis bij UCLouvain (RSCS Instituut, Fondation Sedes Sapientiae)

--
In samenwerking met het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK)
Met de steun van het Fonds Baillet Latour en de Fondation Sedes Sapientiae