PERMANENTE COLLECTIE

Oude kunst

De oude fondsen, die sinds het einde van de 19de eeuw door diverse professoren in de archeologie en de kunstgeschiedenis werden bijeengebracht en voornamelijk uit gipsen afgietsels bestaan, worden aangevuld door zowat 800 originele werken: beeldhouwwerken, schilderijen en decoratieve voorwerpen die representatief zijn voor de kunst in onze gewesten van de 14de tot de 19de eeuw, waaronder een opmerkelijke verzameling werken die dateren van het einde van de gotiek en het begin van de renaissancestijl.

Het legaat van de verzamelaar Frans Van Hamme luidde in 1967 een reeks schenkingen in die het kunstpatrimonium van de UCL aanzienlijk hebben verrijkt.

 

Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding