PERMANENTE COLLECTIE

Buiten Europa

Het Museum bewaart om en bij de 2 000 stukken uit Afrika, Azië, Amerika en Oceanië. De Afrikaanse kunst is het best vertegenwoordigd dankzij de vroegere collectie van de Universiteit die rond het begin van de 20ste eeuw in de Belgische koloniale context werd verzameld en vervolgens in 1968 werd gedeeld met de KULeuven.

Daarna werd die collectie aangevuld met een aantal schenkingen. De voornaamste inbreng komt van twee schenkingen. Enerzijds is er het legaat van Dr. Charles Delsemme, dat voorwerpen uit verschillende culturen en tijdperken bijeenbrengt en met elkaar in dialoog doet treden. Anderzijds is er de collectie die in 2013 door de antropoloog en psychiater Robert Steichen (emeritus hoogleraar van de UCL) werd geschonken en de voorwerpen, die van nog steeds bestaande rituele praktijken getuigen, in hun context plaatst.

Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding