COLLECTIE

Oudheid

De collecties van de oudheid omvatten zowat 2 000 voorwerpen, die voornamelijk afkomstig zijn uit het Middellandse-Zeegebied. Sommige zijn heel esthetisch en bijzonder goed bewaard, terwijl andere fragmentarische vondsten zijn die perfecte illustraties vormen van een technisch procédé, maar het is altijd duidelijk de bedoeling geweest om de voorwerpen voor onderwijsdoeleinden te verzamelen.

Zowel de oude fondsen, die samenhangen met de geschiedenis van de unitaire Universiteit, als de schenkingen die dateren van na de oprichting van het Museum van Louvain-la-Neuve, vormen één geheel dat verschillende facetten van de antieke beschavingen weerspiegelt en deze multiculturele rijkdom prachtig illustreert.

Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding