U bent hier

Het Laboratoire d'étude des œuvres d'art

Het Laboratoire d’étude des œuvres d’art heeft als eerste doeleinde de studie van de schilderijen van het Museum van Louvain-la-Neuve, teneinde de werken beter te leren kennen. In sommige gevallen is het onderzoek gericht naar een preventieve ingreep die nodig wordt geschat voor de conservering. Op korte termijn wenst men dit instrument ter beschikking te stellen van de andere Museums in Wallonie en elders. Anderzijds blijft Laboratoire een dienst verlenen op het vlak van de expertise, en vragen te beantwoorden van het publiek aangaande authenticiteit, staat van bewaring, et in de mate van het mogelijke, ook attributie.

Het Laboratoire werd ingericht in de jaren 1960 door Professor Van Schoute, et werd nadien beheerd door Professor Hélène Verougstraete. Het is één van de sektoren ten dienste van de kunswerken. Jacqueline Couvert, die werkt in het Laboratoire sinds een tiental jaren, heeft de ervaring van technologisch en stylistisch onderzoek van schilderijen van de 15de tot de 20ste eeuw .  

Het technologisch onderzoek van schilderijen omvat de studie van dragers en lijsten, alsook van de picturale lagen. Verschillende methodes staan ten dienste van dat onderzoek :

  • Het onderzoek met de stereomicroscoop (vergrotingen tussen 6 à 40 x) laat toe de opbouw van de picturale lagen te bekijken, de overschilderingen op te speuren, de authenticiteit van de kleur en van de handtekening na te kijken.
  • Het onderzoek met ultraviolette fluorescentie laat toe de overschilderingen te zien die over het vernis liggen. Ze zijn waarneembaar als donkere strepen of vlekken.
  • Met infrarood-reflectographie wordt de voorbereidende tekening, die onder de verflaag ligt,  zichtbaar gemaakt. Ook wordt informatie ingewonnen over de staat van bewaring, of over het gebruik van bepaalde pigmenten.
  • Het Roentgenonderzoek geeft een inzicht over de staat van bewaring. Pigmenten met hoge densiteit (loodwit, vermillioen, of lood en tin-geel) vormen in vele gevallen grotendeels het roentgenbeeld.
  • Roentgen microfluorescentie, een niet destructieve spectrometrische metode, laat de identificatie toe van de chemische elementen die de minerale pigmenten vormen.

Mogelijke examens voor privé (tarief op aanvraag)

  • Consultatie : een algemene schatting van de oudheid van het kunstwerk wordt voorgelegd, alsmede ook van de staat van bewaring. Het onderzoek gebeurt met behulp van de microscoop. Eventueel kan een punt van het schilderij nader onderzocht worden met Roentgen microfuorescentie. Duur van de consultatie ± 1 uur. Er wordt geen schriftelijk rapport opgesteld.
  • Dossier van materieel onderzoek : na de consultatie kan overeen gekomen worden over een meer uitgebreide studie, voor zover dit verantwoord is bijvoorbeeld door de kwaliteit van het werk, het vermoeden van vervalsing.  Dit onderozek wordt gematerialiseerd in een dossier, met een conclusie over de staat va bewaring en de oudheid van het schilderij. Deze conclusie steunt op de hierboven vermelde onderzoeken (stereomicroscoop, infrarood-reflectographie, ultraviolette fluorescentie,  Roentgenonderzoek ; pigmenten worden onderzocht met Roentgen microfluorescentie).
  • Specifieke onderzoeken : in bepaalde gevallen (bijvoorbeeld om een vraag van een restaurateur te beantwoorden), kan een gespecialiseerde documentatie verricht worden met interpretatie van de documenten (Roentgen, infrarood reflectografie en onderzoek van pigmenten).
  • Expertise dossier (materieel en stylistisch onderzoek) : Het dossier omvat beide genoemde onderzoeken, en, indien mogelijk een voorstel van attributie. Minimum duur van het onderzoek : anderhalve maand.

Voor meer informatie : Jacqueline Couvert

Laboratoire d'analyse des œuvres d'art
Musée L
Place des Sciences 3 Bte L6.07.01
1348 Louvain-la-Neuve
010 / 47 86 54
E-mail : jacqueline.couvert@uclouvain.be